تعیین اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور

AUTHORS

Abbas Aqaei 1 , *

1 Iran

How to Cite: Aqaei A. تعیین اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور , J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 16(6):e79747.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (6); e79747
Published Online: January 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: July 24, 2012

Crossmark

CHEKING

READ FULL TEXT
Abstract

Keywords

-

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: