Journal of Kermanshah University of Medical Sciences

Published by: Kowsar
Archive - Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: Dec 2004, 8 (3), 8 articles.
Research Article
Sh Mirzaee, A Kiani, A Sheikhol-Islami, Gh Bahrami
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
M Biranvand, AR Rajaee, B Yoosef-Ghahari, EA Azar-Gashb
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
MR Abbasi, Sh Iranfar, M Rezaei, N Amiri Fard
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
SMT Ayatollahi, A Khosravi
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
SM Nachvak, HR Haghighat, M Rezaei
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
P Ghaffari, M Fakhri, A Barzegar, Sh Ghaffari
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
S Gheini, M Hemati, P Arghavanifard
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF
Research Article
M Hemmati, SA Seidzadeh, M Zinatitabar, N Amiri Fard
 • Accepted Article scheduled for 8 (3)
 • PDF