بررسي فراواني عفونت‌هاي انگلي روده‌اي در پرسنل آشپزخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

AUTHORS

Adel Ebrahimzadeh 1 , * , Taregh Bamedi 1 , Khadigeh Saryazdipoor 1

1 Iran

How to Cite: Ebrahimzadeh A, Bamedi T, Saryazdipoor K. بررسي فراواني عفونت‌هاي انگلي روده‌اي در پرسنل آشپزخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, J Kermanshah Univ Med Sci. 2014 ; 17(12):e79726. doi: 10.22110/jkums.v17i12.1094.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (12); e79726
Published Online: March 29, 2014
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: December 17, 2013
Crossmark

Crossmark

CHEKING

READ FULL TEXT
Abstract

Keywords

-

© 2014, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: