بررسی آلودگي ميكروبي انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391

AUTHORS

Ehsan Sadeghi 1 , Ali Almasi 1 , Heidar Mesgaraf 1 , Somayeh Bakhshi 1 , Abdollah Dargahi 1 , * , Somayeh Mohammadi 1 , Nasrin Zangeeneh Vandi 1

1 Iran

How to Cite: Sadeghi E, Almasi A, Mesgaraf H, Bakhshi S, Dargahi A, et al. بررسی آلودگي ميكروبي انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391, J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 17(8):e79734.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (8); e79734
Published Online: November 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: October 01, 2013

Crossmark

CHEKING

READ FULL TEXT
Abstract

Keywords

-

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: