میزان شیوع اعتیاد اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور (1391)

AUTHORS

teymur Sayedi Asl 1 , *

1 Iran

How to Cite: Sayedi Asl T. میزان شیوع اعتیاد اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور (1391), J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 17(3):e79736.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (3); e79736
Published Online: June 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: May 14, 2013

Crossmark

CHEKING

READ FULL TEXT
Abstract

Keywords

-

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: