نصب سیستم‌های پزشکی از راه دور در زندان عمومی شهرستان کرمان برای کاهش ارجاعات زندانیان به پزشکان متخصص خارج از زندان

AUTHORS

Kambiz Bahaadinbeigy 1 , *

1 Iran

How to Cite: Bahaadinbeigy K. نصب سیستم‌های پزشکی از راه دور در زندان عمومی شهرستان کرمان برای کاهش ارجاعات زندانیان به پزشکان متخصص خارج از زندان , J Kermanshah Univ Med Sci. 2012 ; 16(4):e79750.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (4); e79750
Published Online: November 29, 2012
Article Type: Article Commentary
Received: May 26, 2018
Accepted: June 26, 2012

Crossmark

CHEKING

READ FULL TEXT
Abstract

Keywords

-

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: